Zodra kinderen naar school gaan, krijgen ze les in verkeersveilig gedrag. Maar … waarom zou je daar niet al op de kinderdagverblijven mee beginnen? Kleine kinderen en peuters nemen toch ook al aan het verkeer deel?

Het is als met voorlezen: dat stimuleert de taalontwikkeling.

Voor veilig gedrag in het verkeer geldt hetzelfde: als je kinderen voordoet hoe ze zich moeten gedragen, en als je dat herhaalt, dan worden bepaalde handelingen routine.

Het project Groen Licht stimuleert kinderdagverblijven om met verkeersveilig gedrag aan de slag te gaan.

Wij besloten om met dat project mee te doen. En dus oefenen we voortaan met een eigen stoplicht, leggen we spelenderwijs uit wat een agent is en wat hij doet, hebben we speciale puzzels over het verkeer, speelgoed, voorleesboekjes en richten we in de nieuwe tuin straks weer een ‘doorgaande weg’ in, inclusief rotonde, stoepjes, enz.

Ook ouders werden bij het project betrokken.

Zo hadden we vorige week donderdag een informatieavond, waarbij we ouders vertelden over het project en over de belangrijke rol van opvoeders in verkeersveilig gedrag.

Erg leuk ook was de actieweek ‘Val op’, waarbij we samen met de kinderen hebben geoefend hoe je in het verkeer opvalt.

Samen met Bambino hebben we er de afgelopen maanden hard aan gewerkt om het Groen Licht Label te halen.

Als we slagen, krijgen we daadwerkelijk ook een label. Maar veel belangrijker dan het label vinden we het gevoel dat we als kinderdagverblijf ook echt bij kunnen dragen aan de veiligheid van de kinderen.