U kiest voor een kinderdagverblijf dat het beste bij u past; waar u het beste gevoel aan overhoudt. Dat heeft voor een groot deel met de visie van dat kinderdagverblijf te maken, maar ook met een aantal praktische zaken.

Een aantal van die praktische zaken hebben wij op deze pagina voor u samengevat. Heeft u daar vragen over of zijn er nog dingen onduidelijk, geef dan even een belletje.

 • Wij zijn vijf dagen per week van 7.30 tot 18.00 uur open.
 • In de zomer zijn wij drie weken gesloten. Dat is een heel bewuste keuze. Wij zijn een klein kinderdagverblijf, met 11 leidsters. Als die verspreid op vakantie gaan, moeten we zo’n twee maanden op rij met invalkrachten werken. Dat betekent dat uw kind vaker andere gezichten ziet. Wij hechten juist aan vastigheid.
 • Ieder jaar komt de GGD controleren of wij voldoen aan alle eisen aan onder meer veiligheid en hygiëne. De resultaten van die controle worden in een rapport samengevat. Dat rapport kunt u hier inzien.
 • Er is een actieve oudercommissie, waar 3 tot 7 ouders zitting in hebben. De commissie behartigt de belangen van de ouders.
 • Minimaal 1 maal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Daarin bespreken we de gang van zaken, maar staan we bijvoorbeeld ook even stil bij de ontwikkeling van het kind.
 • Overigens geldt dat de leidsters zelf ook actief het contact met u onderhouden. Bij het halen en/of brengen is er vaak wel tijd voor een praatje. Maar ook als u vragen heeft over uw kind, schroom dan niet om die te stellen. Daarnaast houden wij een ‘dagboek’ bij, waarin we vertellen wat uw kinderen die dag hebben gedaan en wat ons aan hen is opgevallen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog steeds vragen heeft:

 • Hoe vieren jullie de verjaardag van mijn kind?
 • Hoe zit het met de voeding?
 • Hebben jullie een wenperiode?
 • Wat als mijn kind overdag ziek wordt?
 • Enz.

Al die vragen hebben we proberen te beantwoorden in onze handleiding, die u bij een bezoek aan ons kinderdagverblijf ontvangt. Vindt u daar de antwoorden niet in, dan mag u ons natuurlijk op ieder moment aanspreken.