Elk kinderdagverblijf heeft een pedagogisch handboek. Althans, dat zou het moeten hebben. Een handboek waarin niet alleen de eigen visie op de kinderopvang staat verwoord, maar waarin ook alle codes en afspraken staan waar ouders en kinderdagverblijf zich aan dienen te houden; bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne.

Up to date handboek
Wij hebben ons pedagogisch handboek in 2019 weer geüpdatet. Niet alleen omdat de eisen waaraan kinderdagverblijven moeten voldoen de afgelopen jaren zijn aangescherpt, maar ook om de kracht van ons kinderdagverblijf nog eens kernachtiger te verwoorden. De pijlers die daar aan ten grondslag liggen, zijn de

 • Een respectvolle benadering
  Wij hebben respect voor het individu, ongeacht nationaliteit en achtergrond. We leren kinderen dat respect op te brengen, voor elkaar, voor de dingen om ons heen en voor de natuur.
 • Een ruimtelijke benadering
  Wij bieden kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte om zich te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan, de wereld te ontdekken en van die wereld en van elkaar te leren.
 • Een individuele benadering
  Alle kinderen hebben bij ons de ruimte, attributen en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en ontwikkeling.
 • Een positieve benadering
  Een positief zelfbeeld geeft zelfvertrouwen en is naar ons idee de basis voor ieder kind en ieder mens om zich te ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn.

Wilt u het handboek inzien?
Dat kan. Uiteraard. We hebben het immers vooral ook voor u geschreven; om u de kans te geven te lezen waar wij als kinderdagverblijf voor staan. Informeer even bij een van onze leidsters. Dan zorgen wij dat u een exemplaar van het pedagogisch handboek krijgt.