Elk kinderdagverblijf heeft een pedagogisch beleid. Daarin lees je bijvoorbeeld wat onze visie op kinderopvang is. Ook staan hierin ook alle codes en afspraken waar ouders en kinderdagverblijf zich aan dienen te houden; bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne.

Up to date beleid
Wij zorgen dat het beleid altijd up to date is. Dat vinden we zelf belangrijk, omdat we scherp willen blijven op waar we zelf voor staan. Maar ook omdat we er zeker van willen zijn dat we voldoen aan de meest actuele eisen aan kinderopvang. De pijlers onder ons beleid zijn deze:

 • Een respectvolle benadering
  Wij hebben respect voor het individu, ongeacht nationaliteit en achtergrond. We leren kinderen dat respect op te brengen, voor elkaar, voor de dingen om ons heen en voor de natuur.
 • Een ruimtelijke benadering
  Wij bieden kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte om zich te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan, de wereld te ontdekken en van die wereld en van elkaar te leren.
 • Een individuele benadering
  Alle kinderen hebben bij ons de ruimte, attributen en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en ontwikkeling.
 • Een positieve benadering
  Een positief zelfbeeld geeft zelfvertrouwen en is naar ons idee de basis voor ieder kind en ieder mens om zich te ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn.

Wil je het handboek inzien?
Dat kan. We hebben het immers vooral ook voor jou als ouder/verzorger geschreven; om je de kans te geven te lezen waar wij als kinderdagverblijf voor staan. Informeer even bij een van onze leidsters. Dan zorgen wij dat je een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan krijgt.