GGDAlle kinderdagverblijven worden jaarlijks gecontroleerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Daartoe is de Wet Kwaliteit Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen in het leven geroepen. Die omvat onder andere een controle op de pedagogische kwaliteit van het kinderdagverblijf, op de veiligheid en hygiëne en in hoeverre alle pedagogisch medewerksters bekend zijn met de protocollen hieromtrent.

Ook Kinderdagverblijf De Helpende Handjes krijgt die controle. Dat resulteert ieder jaar in een inspectierapport. Wil je dat rapport inzien? Je kunt hier de integrale versie bekijken. Heb je daar vragen over, bel of mail gerust even.