Elk kinderdagverblijf heeft een eigen visie. Eigen ideeën over hoe de kinderopvang georganiseerd kan worden. Maar vooral ook: eigen ideeën over de ontwikkeling van het kind. Zoals er ook wezenlijke verschillen tussen scholen bestaan, zo bestaan die er ook tussen kinderdagverblijven.

De kern van onze visie: kindvolgend
Ieder kind heeft eigen interesses, behoeften en talenten. Wij kijken daar naar. Heel bewust. Iedere dag. Proberen kinderen continu te stimuleren om zelf aan te geven wat ze graag willen doen en begeleiden hen daar vervolgens in. Wij schotelen hen vooral geen kant-en-klaar dagprogramma voor, maar kijken per dag en per moment naar wat die ons aan mogelijkheden biedt; binnen en buiten. Wij proberen kinderen te prikkelen om zich te ontwikkelen; op een manier en in een tempo die het beste bij hen past. Tot zelfbewuste, ja zelfs zelfstandige kinderen. Kindvolgend noemen we dat.

Rust en regelmaat
Wij hechten daarbij aan rust en regelmaat. Zo wordt er op vaste momenten van de dag gegeten en gerust. Kinderen gedijen daar naar ons idee het beste bij. Tegelijkertijd is dat voor heel veel ouders, in het hektische leven dat we als tweeverdieners leiden, het grootste struikelblok: hoe krijg ik mijn kind in een ritme? Het is leuk om te zien dat we juist dat in samenspraak met hen vaak heel snel voor elkaar krijgen en dat je ziet dat kinderen dan ook heel snel stappen gaan zetten in hun lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Samenvattend
Heel in het kort is dit onze visie: wij willen het kinderdagverblijf zijn

  • waar kinderen zelf kunnen kiezen;
  • waar kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen;
  • waar kinderen kennis kunnen maken met dieren;
  • en waar we zoveel mogelijk met de kinderen buiten spelen om hen de kans te geven de wereld te ontdekken.

Heb je vragen over ons beleid? Ontvang je graag meer informatie? Spreek ons er op aan. Sowieso hebben we onze hele filosofie verwoord in ons pedagogisch handboek. Dat document kun je op elk moment bij ons opvragen en inzien.